Drukuj

Galeria 2007

Paweł Michalski + .

 

2007_0208_1.jpg2007_0208_2.jpg2007_0208_3.jpg2007_0208_4.jpg

 

001.jpgdsc04107.jpgdsc04108.jpgdsc04109.jpgdsc04111.jpgdsc04114.jpgdsc04115.jpgdsc04116.jpgdsc04121.jpgdsc04124.jpgdsc04126.jpgdsc04127.jpgdsc04129.jpgdsc04130.jpgdsc04131.jpg

 

GRUPA 10

img_2303.jpgimg_2304.jpgimg_2306.jpgimg_2308.jpgimg_2310.jpgimg_2311.jpgimg_2313.jpgimg_2316.jpgimg_2319.jpgimg_2321.jpgimg_2322.jpgimg_2324.jpgimg_2326.jpgimg_2327.jpgimg_2329.jpgimg_2331.jpgimg_2333.jpgimg_2334.jpgimg_2336.jpgimg_2338.jpgimg_2343.jpgimg_2344.jpgimg_2347.jpgimg_2349.jpgimg_2350.jpgimg_2351.jpgimg_2354.jpgimg_2355.jpgimg_2357.jpgimg_2359.jpg

dsc_7279.jpgdsc_7281.jpgdsc_7296.jpgdsc_7300.jpgdsc_7311.jpgdsc_7317.jpgdsc_7321.jpgdsc_7324.jpgdsc_7332.jpgdsc_7334.jpgdsc_7347.jpgdsc_7351.jpgdsc_7366.jpgdsc_7375.jpgdsc_7378.jpgdsc_7388.jpgdsc_7394.jpg

 

GRUPA 2

p1060973.jpgp1060974.jpgp1060975.jpgp1060976.jpgp1060977.jpgp1060978.jpgp1060979.jpgp1060981.jpgp1060984.jpgp1060985.jpgp1060986.jpgp1060987.jpgp1060988.jpgp1060989.jpgp1060990.jpgp1060991.jpgp1060992.jpgp1060993.jpgp1060994.jpgp1060995.jpgp1060996.jpgp1060997.jpgp1060998.jpgp1060999.jpgp1070001.jpgp1070002.jpgp1070003.jpgp1070004.jpgp1070005.jpgp1070007.jpgp1070008.jpgp1070009.jpgp1070010.jpgp1070011.jpgp1070012.jpgp1070013.jpgp1070014.jpgp1070015.jpgp1070016.jpgp1070017.jpgp1070018.jpgp1070019.jpgp1070020.jpgp1070021.jpgp1070022.jpgp1070023.jpgp1070028.jpgp1070029.jpgp1070030.jpgp1070031.jpgp1070032.jpgp1070034.jpgp1070035.jpgp1070036.jpgp1070037.jpgp1070038.jpgp1070039.jpgp1070040.jpgp1070041.jpgp1070042.jpgp1070043.jpgp1070044.jpgp1070045.jpgp1070046.jpgp1070047.jpgp1070048.jpgp1070049.jpgp1070050.jpgp1070051.jpgp1070052.jpgp1070053.jpgp1070054.jpgp1070055.jpgp1070056.jpgp1070057.jpgp1070058.jpgp1070059.jpgp1070060.jpgp1070061.jpgp1070062.jpgp1070063.jpgp1070064.jpgp1070067.jpgp1070068.jpgp1070069.jpgp1070070.jpgp1070071.jpgp1070073.jpgp1070074.jpgp1070076.jpgp1070077.jpgp1070078.jpgp1070079.jpgp1070081.jpgp1070083.jpgp1070084.jpgp1070085.jpgp1070087.jpgp1070088.jpgp1070089.jpgp1070090.jpg

GRUPA 5

img1378.jpgimg1379.jpgimg1380.jpgimg1381.jpgimg1382.jpgimg1383.jpgimg1384.jpgimg1385.jpgimg1386.jpgimg1387.jpgimg1388.jpgimg1389.jpgimg1390.jpgimg1391.jpgimg1392.jpgimg1393.jpgimg1394.jpgimg1395.jpgimg1396.jpgimg1397.jpgimg1398.jpgimg1399.jpgimg1400.jpgimg1401.jpgimg1402.jpg

 

Albums

pict1968.jpgpict1969.jpgpict1970.jpgpict1971.jpgpict1972.jpgpict1973.jpgpict1974.jpgpict1975.jpgpict1976.jpgpict1977.jpgpict1978.jpgpict1979.jpgpict1980.jpgpict1981.jpgpict1982.jpgpict1983.jpgpict1984.jpgpict1985.jpgpict1986.jpgpict1988.jpgpict1989.jpgpict1990.jpgpict1991.jpgpict1992.jpgpict1993.jpgpict1994.jpgpict1995.jpgpict1996.jpgpict1997.jpgpict1998.jpgpict1999.jpgpict2000.jpgpict2001.jpgpict2002.jpgpict2003.jpgpict2004.jpgpict2005.jpgpict2006.jpgpict2007.jpgpict2008.jpgpict2009.jpgpict2010.jpgpict2011.jpgpict2013.jpgpict2014.jpgpict2015.jpgpict2016.jpgpict2017.jpgpict2018.jpgpict2019.jpgpict2020.jpgpict2022.jpgpict2023.jpgpict2024.jpgpict2025.jpgpict2026.jpgpict2027.jpgpict2028.jpgpict2029.jpgpict2030.jpgpict2031.jpgpict2032.jpgpict2033.jpgpict2034.jpgpict2035.jpgpict2036.jpgpict2037.jpgpict2038.jpgpict2039.jpgpict2040.jpgpict2041.jpgpict2055.jpgpict2056.jpgpict2057.jpgpict2058.jpgpict2059.jpgpict2060.jpgpict2061.jpgpict2062.jpgpict2063.jpgpict2064.jpgpict2065.jpgpict2066.jpgpict2067.jpgpict2068.jpgpict2069.jpgpict2070.jpgpict2071.jpgpict2072.jpgpict2073.jpgpict2074.jpgpict2075.jpgpict2076.jpgpict2077.jpgpict2078.jpgpict2079.jpgpict2080.jpgpict2081.jpgpict2082.jpgpict2083.jpgpict2084.jpgpict2086.jpgpict2087.jpgpict2088.jpgpict2091.jpgpict2092.jpgpict2093.jpgpict2094.jpgpict2095.jpgpict2096.jpgpict2097.jpgpict2098.jpgpict2099.jpgpict2100.jpgpict2101.jpgpict2102.jpgpict2103.jpgpict2104.jpgpict2105.jpgpict2106.jpgpict2107.jpgpict2108.jpgpict2109.jpgpict2112.jpgpict2113.jpgpict2114.jpgpict2117.jpgpict2119.jpgpict2121.jpgpict2122.jpgpict2123.jpgpict2124.jpgpict2125.jpgpict2126.jpgpict2127.jpgpict2128.jpgpict2129.jpgpict2130.jpgpict2132.jpgpict2142.jpgpict2143.jpgpict2144.jpgpict2148.jpgpict2149.jpgpict2150.jpgpict2151.jpgpict2152.jpgpict2153.jpgpict2154.jpgpict2155.jpgpict2156.jpgpict2157.jpgpict2158.jpgpict2159.jpgpict2160.jpgpict2161.jpgpict2162.jpgpict2164.jpgpict2165.jpgpict2166.jpgpict2167.jpgpict2168.jpgpict2169.jpgpict2170.jpgpict2176.jpgpict2177.jpgpict2191.jpgpict2192.jpgpict2194.jpgpict2196.jpgpict2197.jpgpict2198.jpgpict2199.jpgpict2200.jpgpict2201.jpgpict2202.jpgpict2203.jpgpict2204.jpgpict2205.jpgpict2206.jpgpict2207.jpgpict2208.jpgpict2209.jpgpict2210.jpgpict2211.jpgpict2213.jpgpict2217.jpgpict2218.jpgpict2224.jpgpict2225.jpgpict2226.jpgpict2227.jpgpict2228.jpgpict2229.jpgpict2230.jpgpict2231.jpgpict2232.jpgpict2233.jpgpict2234.jpgpict2235.jpgpict2236.jpgpict2237.jpgpict2238.jpgpict2243.jpgpict2246.jpgpict2248.jpgpict2256.jpgpict2264.jpgpict2268.jpg

pict0616.jpgpict0625.jpgpict0628.jpgpict0636.jpgpict0638.jpgpict0639.jpgpict0643.jpgpict0644.jpgpict0645.jpgpict0646.jpgpict0647.jpgpict0648.jpgpict0649.jpgpict0658.jpgpict0663.jpgpict0677.jpgpict0687.jpgpict0690.jpgpict0699.jpgpict0707.jpgpict0708.jpgpict0711.jpgpict0724.jpgpict0725.jpgpict0726.jpgpict0727.jpgpict0729.jpgpict0730.jpgpict0734.jpgpict0735.jpgpict0738.jpgpict0741.jpgpict0745.jpgpict0754.jpgpict0759.jpgpict0767.jpgpict0774.jpgpict0775.jpgpict0776.jpg

 

p1070117.jpgp1070118.jpgp1070121.jpgp1070122.jpgp1070123.jpgp1070124.jpgp1070125.jpgp1070126.jpgp1070127.jpgp1070128.jpgp1070129.jpgp1070130.jpgp1070131.jpgp1070132.jpgp1070133.jpgp1070134.jpgp1070135.jpgp1070136.jpgp1070137.jpgp1070139.jpgp1070141.jpgp1070142.jpgp1070143.jpgp1070144.jpgp1070145.jpgp1070146.jpgsdsc04157.jpgsdsc04158.jpgsdsc04159.jpgsdsc04160.jpgsp1070147.jpgsp1070148.jpgsp1070149.jpgudsc04162.jpgudsc04163.jpgudsc04164.jpgwp1070149.jpgwp1070150.jpgwp1070151.jpgwp1070152.jpgwp1070153.jpgwp1070154.jpgwp1070155.jpgzdsc04165.jpgzdsc04166.jpgzdsc04167.jpgzdsc04168.jpgzdsc04169.jpg

GRUPA 10

pict0789.jpgpict0793.jpgpict0805.jpgpict0808.jpgpict0811.jpgpict0812.jpgpict0816.jpgpict0818.jpgpict0819.jpgpict0821.jpgpict0823.jpgpict0824.jpgpict0825.jpgpict0826.jpgpict0829.jpgpict0831.jpgpict0833.jpgpict0835.jpgpict0836.jpgpict0837.jpgpict0846.jpgpict0851.jpgpict0854.jpg

 

ar04170.jpgar04171.jpgar04172.jpgar04173.jpgar04175.jpgar04176.jpgar04177.jpgar04178.jpgar04179.jpgar04180.jpgar04182.jpgar04183.jpgp1080207.jpgp1080208.jpgp1080209.jpgp1080210.jpgp1080211.jpgp1080212.jpgp1080214.jpgp1080215.jpgp1080216.jpgp1080217.jpgp1080218.jpgp1080219.jpgp1080220.jpgp1080221.jpgp1080222.jpgp1080224.jpgp1080225.jpgp1080226.jpgp1080227.jpgp1080228.jpgp1080229.jpgp1080230.jpgp1080231.jpgr04185.jpgr04186.jpgr04187.jpgr04188.jpgr04189.jpgr04190.jpgr04191.jpgr04192.jpgr04193.jpgr04194.jpgr04195.jpgr04196.jpgr04197.jpgr04198.jpgr04199.jpgr04200.jpgr04201.jpgr04202.jpgr04203.jpgr04204.jpgr04205.jpgr04206.jpgr04207.jpgr04209.jpgr04210.jpgr04211.jpgr04212.jpgr04213.jpgr04214.jpgr04215.jpgr04216.jpgr04217.jpgr04218.jpgr04226.jpgr04227.jpgrp1080233.jpgrp1080234.jpgrp1080237.jpgrp1080239.jpgrp1080241.jpgrp1080242.jpg

 

chpim4611.jpgchpim4614.jpgchpim4615.jpgchpim4616.jpgchpim4622.jpgchpim4638.jpgchpim4646.jpgchpim4648.jpgchpim4649.jpgchpim4650.jpgchpim4652.jpgchpim4653.jpgchpim4655.jpgchpim4657.jpgchpim4658.jpgchpim4659.jpgchpim4660.jpgchpim4661.jpgchpim4665.jpgchpim4666.jpgchpim4668.jpgchpim4669.jpgchpim4672.jpgchpim4673.jpgchpim4681.jpgchpim4682.jpgchpim4685.jpgchpim4687.jpgchpim4688.jpgchpim4691.jpgdsc04230.jpgdsc04232.jpgdsc04233.jpgdsc04234.jpgdsc04235.jpgdsc04236.jpgdsc04237.jpgdsc04238.jpghpim4692.jpghpim4695.jpghpim4696.jpghpim4698.jpghpim4700.jpghpim4702.jpghpim4704.jpghpim4712.jpghpim4713.jpghpim4714.jpghpim4715.jpghpim4720.jpghpim4727.jpghpim4728.jpghpim4729.jpghpim4732.jpghpim4737.jpghpim4738.jpghpim4739.jpghpim4740.jpghpim4743.jpghpim4746.jpghpim4753.jpghpim4779.jpghpim4788.jpghpim4807.jpgsan.jpg

 

ap1080377.jpgap1080378.jpgap1080379.jpgap1080382.jpgap1080383.jpgap1080384.jpgap1080385.jpgap1080386.jpgap1080387.jpgap1080388.jpgap1080389.jpgdsc04239.jpgdsc04240.jpgdsc04244.jpgdsc04246.jpgdsc04248.jpgdsc04251.jpgep1080393.jpgep1080394.jpgep1080395.jpgep1080396.jpgfdsc04255.jpgfdsc04256.jpgfdsc04260.jpg

 

p1080398.jpgp1080399.jpgp1080400.jpgp1080401.jpgp1080402.jpgp1080403.jpgp1080404.jpgp1080405.jpgp1080406.jpgp1080407.jpgp1080408.jpgp1080410.jpgp1080411.jpgp1080414.jpgp1080415.jpgp1080417.jpgp1080418.jpgp1080419.jpgp1080420.jpgp1080421.jpgp1080422.jpgp1080423.jpgp1080424.jpgp1080425.jpgp1080426.jpgp1080429.jpgp1080430.jpgp1080431.jpgp1080432.jpgp1080433.jpgp1080434.jpgp1080436.jpgp1080446.jpgp1080457.jpgp1080474.jpgp1080475.jpgp1080476.jpgp1080477.jpgp1080479.jpgp1080480.jpgp1080481.jpgp1080483.jpgp1080484.jpgp1080486.jpgp1080487.jpgp1080488.jpgp1080489.jpgp1080490.jpgp1080491.jpgp1080494.jpgp1080500.jpgp1080501.jpg

 

p1080685.jpgp1080686.jpgp1080689.jpgp1080690.jpgp1080692.jpgp1080693.jpgp1080694.jpgp1080695.jpgp1080697.jpgp1080703.jpgp1080713.jpgp1080717.jpg

 

p1080720.jpgp1080722.jpgp1080723.jpgp1080724.jpgp1080725.jpgp1080726.jpgp1080727.jpgp1080728.jpgp1080730.jpgp1080732.jpgp1080734.jpgp1080738.jpgp1080739.jpgp1080740.jpgp1080741.jpgp1080742.jpgp1080743.jpgp1080744.jpgp1080745.jpgp1080746.jpgp1080747.jpgp1080752.jpgp1080754.jpgp1080760.jpgp1080761.jpgp1080767.jpgrdsc04312.jpgrdsc04314.jpgrdsc04315.jpgrdsc04316.jpgrdsc04317.jpg

 

p1080769.jpgp1080776.jpgp1080777.jpgp1080778.jpgp1080781.jpgp1080783.jpgp1080784.jpgp1080785.jpgp1080786.jpgp1080787.jpgp1080788.jpgp1080793.jpgp1080794.jpgp1080795.jpgp1080796.jpgp1080798.jpgp1080799.jpgp1080800.jpgp1080801.jpgp1080802.jpgp1080803.jpgp1080806.jpgp1080807.jpgp1080811.jpgp1080812.jpg

 

2007-08-13

p1080817.jpgp1080818.jpgp1080819.jpgp1080821.jpgp1080822.jpgp1080823.jpgp1080825.jpgp1080826.jpgp1080827.jpgp1080828.jpgp1080830.jpgp1080832.jpgp1080835.jpgp1080836.jpgp1080838.jpgp1080839.jpgp1080845.jpgp1080849.jpgp1080854.jpgp1080858.jpgp1080860.jpgp1080862.jpgp1080863.jpgp1080867.jpgp1080868.jpgp1080869.jpgp1080870.jpgp1080875.jpgp1080877.jpgp1080879.jpgp1080880.jpgp1080881.jpgp1080885.jpgp1080891.jpgp1080894.jpgp1080895.jpgp1080896.jpgp1080898.jpgp1080901.jpgp1080905.jpgp1080908.jpgp1080911.jpgp1080921.jpgp1080922.jpgp1080931.jpgp1080934.jpgp1080936.jpgp1080944.jpgp1080945.jpgp1080947.jpgp1080949.jpgp1080953.jpgp1080954.jpgp1080955.jpgp1080956.jpgp1080959.jpgp1080960.jpg

dsc04320.jpgdsc04321.jpgdsc04323.jpgdsc04324.jpgdsc04327.jpgdsc04329.jpgdsc04330.jpgdsc04331.jpgdsc04332.jpgdsc04333.jpg

img_1401.jpgimg_1404.jpgimg_1406.jpgimg_1417.jpgimg_1418.jpgimg_1420.jpgimg_1421.jpgimg_1424.jpgimg_1426.jpgimg_1427.jpgimg_1428.jpgimg_1429.jpgimg_1430.jpgimg_1431.jpgimg_1432.jpgimg_1433.jpgimg_1434.jpgimg_1435.jpgimg_1436.jpgimg_1437.jpgimg_1438.jpgimg_1446.jpgimg_1448.jpgimg_1449.jpgimg_1450.jpgimg_1464.jpgimg_1470.jpgimg_1475.jpgimg_1477.jpgimg_1481.jpgimg_1482.jpgimg_1491.jpg

2007-08-14

dsc04335.jpgdsc04336.jpgdsc04337.jpgdsc04338.jpgdsc04339.jpgdsc04341.jpgdsc04342.jpgdsc04343.jpgdsc04344.jpgdsc04345.jpgdsc04347.jpgdsc04348.jpgdsc04350.jpgdsc04351.jpgdsc04352.jpgdsc04354.jpgdsc04355.jpgdsc04356.jpgdsc04357.jpgdsc04358.jpgdsc04361.jpgdsc04362.jpgdsc04363.jpgdsc04364.jpgdsc04365.jpgdsc04366.jpgdsc04368.jpgdsc04369.jpgdsc04370.jpgdsc04371.jpgdsc04372.jpgdsc04373.jpgdsc04374.jpgdsc04375.jpgdsc04376.jpgdsc04377.jpgdsc04378.jpgdsc04379.jpgdsc04380.jpgdsc04381.jpgdsc04382.jpgdsc04383.jpgdsc04384.jpgdsc04385.jpgdsc04387.jpgdsc04388.jpgdsc04389.jpgdsc04390.jpgdsc04391.jpgdsc04393.jpgdsc04394.jpgdsc04395.jpgdsc04396.jpgdsc04397.jpgdsc04398.jpgdsc04399.jpgdsc04400.jpg

img_4132.jpgimg_4138.jpgimg_4140.jpgimg_4150.jpgimg_4151.jpgimg_4156.jpgimg_4160.jpgimg_4163.jpgimg_4165.jpgimg_4167.jpgimg_4169.jpgimg_4172.jpgimg_4177.jpgimg_4184.jpgimg_4186.jpgimg_4196.jpgimg_4197.jpgimg_4203.jpgimg_4204.jpgimg_4212.jpgimg_4213.jpgimg_4218.jpgimg_4220.jpgimg_4221.jpgimg_4224.jpgimg_4226.jpgimg_4228.jpgimg_4232.jpgimg_4233.jpgimg_4234.jpgimg_4235.jpgimg_4238.jpgimg_4239.jpgimg_4241.jpgimg_4244.jpgimg_4245.jpgimg_4247.jpgimg_4249.jpgimg_4258.jpgimg_4259.jpgimg_4260.jpgimg_4264.jpgimg_4273.jpgimg_4278.jpgimg_4290.jpgimg_4294.jpgimg_4295.jpgimg_4314.jpgimg_4325.jpgimg_4328.jpgimg_4332.jpgimg_4338.jpgimg_4340.jpgimg_4341.jpgimg_4342.jpgimg_4347.jpgimg_4350.jpgoprawa1.jpgwieza.jpg

 

Kontakt

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Dyrektor pielgrzymki
ks. Marek Mazurek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.