Drukuj

RODO

Paweł Michalski + .

Drodzy Pielgrzymi,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawiamy Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych, wymaganą przez art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polskiz dnia 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Diecezja Zamojsko-Lubaczowska z siedzibą w Zamościu, przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, adres korespondencyjny: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość.Kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i nr tel. 84 627 95 21.

Cel przetwarzania:

Dane osobowe pielgrzymów przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej, zgodnie z jej regulaminem, w szczególności w celu informowania oprogramie pielgrzymki, konferencjach, zawarcia umowy ubezpieczenia OC pielgrzymów oraz innych wydarzeniach o charakterze religijnym i edukacyjnym, jak spotkania popielgrzymkowe, opłatkowe itp.Dane są przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu organizacji pielgrzymki,
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, do chwili wycofania zgody ale nie dłużej niż przez trzy lata od zakończenia pielgrzymki. Zgodę mogą pielgrzymi wycofać w każdym czasie drogą mailową pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji Kościoła Katolickiego, parafiom oraz ubezpieczycielowi pielgrzymki. Nie udostępnia się danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów Dekretu ogólnego KEP, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawowniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja iprzebieg.

OCHRONA WIZERUNKU

Poniżej przedstawiamy Informację, która pozwala zrozumieć aktualny stan prawny, jaki nakłada na nas ustawodawca krajowy i unijny w zakresie ochrony wizerunku, podczas pielgrzymki.

Jeśli ktoś zauważył Was na obrazie podczas emisji streamingu z kamery lub wykonał zdjęcie z waszym wizerunkiem i zapisał je na dysku w aparacie, kamerze lub innym nośniku nie oznacza to, że Wasze dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez zgody.

Sprawy te reguluje również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem przepływu takich danych /RODO/zgodnie preambułą nr 51. Tak więc zdjęcia a także video jest daną osobową tylko w przypadku, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

W przypadku braku przetwarzania danych osobowych specjalnymi metodami technicznymi, Wasze dane są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania do informacji anonimowych, tj. informacji, które wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, która może znaleźć się w kadrze obrazu, zdjęcia zrobionego przez uczestników czy organizatorów pielgrzymki.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem ZEZWOLENIA nie wymaga rozpowszechnienie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takich wydarzeń, jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, a więc także w tej grupie mieści się piesza pielgrzymka.

 

Kontakt

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Dyrektor pielgrzymki
ks. Marek Mazurek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.