Drukuj

Zapisy na pielgrzymkę

Paweł Michalski + .

Zapisu na XXXVII Pieszą Pielgrzymkę Zamojsko - Lubaczowską, zasadniczo dokonujemy u swoich duszpasterzy w parafii.

Zapisy będą prowadzone również w Sekretariacie Pielgrzymki przy Katedrze Zamojskiej ul. Kolegiacka 1 w Zamościu, od dnia 25 lipca do 01 sierpnia w godzinach od 10.00 – 14.00, wówczas koniecznie ze skierowaniem - opinią duszpasterza.

Zapisu w Sekretariacie Pielgrzymki można dokonywać do ostatniej chwili czyli do wyruszenia pielgrzymów na pątniczy szlak.

Chętni mogą również dołączyć i zapisać się na trasie pielgrzymki.

Również w dniu wyjścia pielgrzymki z Tomaszowa Lub. będzie można dokonać zapisu w sekretariacie pielgrzymki przy kościele Zwiastowania NMP. Podobnie będzie w Biłgoraju!

Młodzież do lat 15 włącznie, pielgrzymuje w towarzystwie osoby pełnoletniej. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat wędruje za pisemną zgodą rodziców, przedstawioną przy zapisie.

Zapisu dokonujemy na podstawie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej.

Wpisowe na pielgrzymkę wynosi 100 zł. Gdy z jednej rodziny idzie więcej osób wówczas wpłaty należy dokonać w następujący sposób:

pierwsza osoba z rodziny 100 zł, druga 70, pozostałe 40 zł

 

DO POBRANIA
KartaBagazowa2018  zgodarodzica18
WZÓR KARTY BAGAŻOWEJ ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Karta powinna być zalaminowana
i umieszczona w widocznym
miejscu
na bagażu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
formularz zgloszeniowy2018a44
KLIKNIJ ABY POBRAĆ!

 

Pamiętaj, zapoznaj się z:

REGULAMIN PIELGRZYMKI