Drukuj

Ubezpieczenie

Paweł Michalski + .

Każdy uczestnik Pielgrzymki jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
Okres ubezpieczenia: od 02.08.2018 do 15.08.2018

Ochronę ubezpieczeniową zapewnia:

CONCORDIA POLSKA – TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
61 – 119 Poznań,
ul. Św. Michała 43,
tel. 0/61 85 84 800

Pośrednictwo:
Olimp plus - ubezpieczenia, Czesław Korytkowski
tel. kontaktowy w Lublinie 0/81 749 85 24 lub kom. 0 501 492 627
www.korytkowski.pl