Drukuj

"Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem"

Paweł Michalski + .

(Koh 3,1)

Po 6 latach zakończył posługę w naszej pielgrzymkowej rodzinie ks. Michał Moń - Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę. Z całego serca dziękujemy za trud i wysiłek włożony w przygotowanie Pielgrzymki, za poświęcony czas i za wiarę, którą dzielił się Ksiądz z nami podczas wspólnego wędrowania do tronu Pani Jasnogórskiej.

Od 4 września 2019 r. decyzją bpa Mariana Rojka funkcję Dyrektora Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę przejął ks. Marek Mazurek, proboszcz Parafii pw. Świętego Brata Alberta w Zamościu. Ufamy, że łaska powołania będzie owocowała i umocni naszą pielgrzymkową rodzinę. Życzymy, aby Ksiądz czuł się dobrze w naszej wspólnocie, otoczony życzliwością, zrozumieniem i wsparciem, aby nigdy nie zabrakło Księdzu wytrwałości i odwagi.