Drukuj

Homilie 2018

Paweł Michalski + .

PROWADŹ NAS DUCHU ŚWIĘTY!

02 sierpnia
Homilia Bpa Mariusza Leszczyńskigo w Zamojskiej Katedrze

03 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Topólczy

04 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Biłgorajskim Sanktuarium

05 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Hucie Krzeszowskiej

06 sierpnia
Homilia Ks. Marcina Dańków w Rudzie k/Niska

07 sierpnia
Homilia Ks. Witolda Mikulskiego w Jadachach

08 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Osieku

09 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Staszowie

10 sierpnia
Homilia diakona Michała Kruka w Chmielniku

11 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Opactwie O. Cystersów w Jędrzejowie

12 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Nakle

13 sierpnia
Homilia Ojca Duchownego w Janowie

14 sierpnia
Homilia ze Szczytu Jasnogórskiego