Drukuj

2023-08-14

Paweł Michalski + .

Wejście pątników na Jasną Górę

image002.jpgimage008.jpgimage011.jpgimage012.jpgimage013.jpgimage015.jpgimage016.jpgimage017.jpgimage018.jpgimage019.jpgimage020.jpgimage021.jpgimage022.jpgimage023.jpgimage024.jpgimage025.jpgimage026.jpgimage027.jpgimage028.jpgimage029.jpgimage030.jpgimage031.jpgimage032.jpgimage033.jpgimage034.jpgimage035.jpgimage036.jpgimage037.jpgimage038.jpgimage039.jpgimage040.jpgimage041.jpgimage042.jpgimage043.jpgimage044.jpgimage046.jpgimage047.jpgimage048.jpgimage049.jpgimage050.jpgimage055.jpgimage056.jpgimage058.jpgimage062.jpgimage063.jpgimage064.jpgimage067.jpgimage068.jpgimage071.jpgimage072.jpgimage074.jpgimage076.jpgimage078.jpgimage081.jpgimage084.jpgimage086.jpgimage087.jpgimage088.jpgimage089.jpgimage090.jpgimage091.jpgimage092.jpgimage095.jpgimage096.jpgimage097.jpgimage098.jpgimage099.jpgimage100.jpgimage101.jpgimage102.jpgimage103.jpgimage104.jpgimage105.jpgimage106.jpgimage109.jpgimage111.jpgimage112.jpgimage114.jpgimage115.jpgimage116.jpgimage118.jpgimage119.jpgimage120.jpgimage121.jpgimage122.jpgimage123.jpgimage124.jpgimage125.jpgimage126.jpgimage127.jpgimage128.jpgimage129.jpgimage130.jpgimage131.jpgimage132.jpgimage133.jpgimage134.jpgimage135.jpgimage136.jpgimage137.jpgimage138.jpgimage139.jpgimage141.jpgimage143.jpgimage145.jpgimage146.jpgimage147.jpgimage148.jpgimage149.jpgimage150.jpgimage152.jpgimage153.jpgimage155.jpgimage156.jpgimage157.jpgimage158.jpgimage160.jpgimage161.jpgimage162.jpgimage163.jpgimage164.jpgimage165.jpgimage166.jpgimage167.jpgimage170.jpgimage171.jpgimage173.jpgimage174.jpgimage175.jpgimage176.jpgimage177.jpgimage178.jpgimage180.jpgimage181.jpgimage183.jpgimage184.jpgimage185.jpgimage186.jpgimage187.jpgimage188.jpgimage191.jpgimage192.jpgimage197.jpgimage199.jpgimage201.jpgimage202.jpgimage204.jpgimage205.jpgimage206.jpgimage207.jpgimage208.jpgimage209.jpgimage212.jpgimage215.jpgimage216.jpgimage217.jpgimage218.jpgimage219.jpgimage220.jpgimage223.jpgimage224.jpgimage225.jpgimage226.jpgimage227.jpgimage228.jpgimage229.jpgimage230.jpgimage231.jpgimage232.jpgimage233.jpgimage234.jpgimage235.jpgimage236.jpgimage237.jpgimage238.jpgimage239.jpgimage240.jpgimage241.jpgimage242.jpgimage243.jpgimage244.jpgimage245.jpgimage246.jpgimage247.jpgimage248.jpgimage249.jpgimage250.jpgimage251.jpgimage252.jpgimage253.jpgimage254.jpgimage255.jpgimage257.jpgimage259.jpgimage260.jpgimage261.jpgimage262.jpgimage263.jpgimage264.jpgimage265.jpgimage267.jpgimage268.jpgimage269.jpgimage270.jpgimage271.jpgimage272.jpgimage273.jpgimage274.jpgimage275.jpgimage276.jpgimage277.jpgimage278.jpgimage279.jpgimage280.jpgimage281.jpgimage282.jpgimage284.jpgimage285.jpgimage286.jpgimage287.jpgimage288.jpgimage289.jpgimage290.jpgimage291.jpgimage292.jpgimage293.jpgimage294.jpgimage295.jpgimage296.jpgimage297.jpgimage298.jpgimage299.jpgimage300.jpgimage301.jpgimage302.jpgimage303.jpgimage304.jpgimage305.jpgimage306.jpgimage307.jpgimage308.jpgimage309.jpgimage310.jpgimage311.jpgimage312.jpgimage313.jpgimage314.jpgimage315.jpgimage316.jpgimage317.jpgimage318.jpgimage320.jpgimage321.jpgimage322.jpgimage323.jpgimage324.jpgimage325.jpgimage326.jpgimage327.jpgimage328.jpgimage329.jpgimage330.jpgimage331.jpgimage332.jpgimage333.jpgimage335.jpgimage337.jpgimage339.jpgimage340.jpgimage341.jpgimage342.jpgimage344.jpgimage348.jpgimage349.jpgimage350.jpgimage351.jpgimage352.jpgimage355.jpgimage360.jpgimage361.jpgimage368.jpgimage371.jpgimage373.jpgimage374.jpgimage375.jpgimage378.jpgimage379.jpgimage380.jpgimage381.jpgimage382.jpgimage384.jpgimage385.jpgimage386.jpgimage387.jpgimage388.jpgimage389.jpgimage390.jpgimage391.jpgimage392.jpgimage393.jpgimage395.jpgimage396.jpgimage397.jpgimage398.jpgimage399.jpgimage400.jpgimage401.jpgimage402.jpgimage403.jpgimage404.jpgimage405.jpgimage406.jpgimage407.jpgimage408.jpgimage409.jpgimage410.jpgimage411.jpgimage413.jpgimage414.jpgimage415.jpgimage416.jpgimage417.jpgimage418.jpgimage419.jpgimage420.jpgimage421.jpgimage422.jpgimage423.jpgimage424.jpgimage425.jpgimage426.jpgimage428.jpgimage429.jpgimage430.jpgimage431.jpgimage432.jpgimage433.jpgimage434.jpgimage436.jpgimage438.jpgimage440.jpgimage441.jpgimage443.jpgimage444.jpgimage445.jpgimage446.jpgimage447.jpgimage448.jpgimage449.jpgimage450.jpgimage451.jpgimage452.jpgimage453.jpgimage455.jpgimage456.jpgimage457.jpgimage459.jpgimage460.jpgimage461.jpgimage462.jpgimage464.jpgimage465.jpgimage466.jpgimage468.jpgimage470.jpgimage471.jpgimage472.jpgimage474.jpgimage475.jpgimage476.jpgimage477.jpgimage478.jpgimage479.jpgimage480.jpgimage481.jpgimage482.jpgimage483.jpgimage484.jpgimage485.jpgimage486.jpgimage487.jpgimage488.jpgimage490.jpgimage491.jpgimage492.jpgimage493.jpgimage494.jpgimage495.jpgimage496.jpgimage497.jpgimage498.jpgimage499.jpgimage500.jpgimage502.jpgimage505.jpgimage506.jpgimage507.jpgimage508.jpgimage510.jpgimage511.jpgimage513.jpgimage514.jpgimage515.jpgimage516.jpgimage517.jpgimage518.jpgimage519.jpgimage520.jpgimage521.jpgimage522.jpgimage523.jpgimage524.jpgimage525.jpgimage526.jpgimage529.jpgimage531.jpgimage532.jpgimage533.jpgimage534.jpgimage536.jpgimage537.jpgimage539.jpgimage540.jpgimage541.jpgimage542.jpgimage543.jpgimage544.jpgimage545.jpgimage546.jpgimage547.jpgimage549.jpgimage552.jpgimage553.jpgimage555.jpgimage557.jpgimage558.jpgimage559.jpgimage560.jpgimage561.jpgimage563.jpgimage564.jpgimage565.jpgimage566.jpgimage567.jpgimage569.jpgimage571.jpgimage572.jpgimage574.jpgimage575.jpgimage576.jpgimage579.jpgimage580.jpgimage582.jpgimage584.jpgimage586.jpgimage587.jpgimage589.jpgimage590.jpgimage591.jpgimage592.jpgimage593.jpgimage594.jpgimage595.jpgimage596.jpgimage597.jpgimage598.jpgimage599.jpgimage601.jpgimage602.jpgimage603.jpgimage604.jpgimage605.jpgimage606.jpgimage607.jpgimage608.jpgimage609.jpgimage610.jpgimage611.jpgimage612.jpgimage613.jpgimage614.jpgimage615.jpgimage616.jpgimage617.jpgimage618.jpgimage619.jpgimage620.jpgimage621.jpgimage622.jpgimage623.jpgimage624.jpgimage625.jpgimage626.jpgimage627.jpgimage628.jpgimage629.jpgimage630.jpgimage631.jpgimage632.jpgimage633.jpgimage634.jpgimage635.jpgimage636.jpgimage637.jpgimage638.jpgimage639.jpgimage640.jpgimage641.jpgimage642.jpgimage643.jpgimage644.jpgimage645.jpgimage646.jpgimage647.jpgimage648.jpgimage649.jpgimage650.jpgimage651.jpgimage652.jpgimage653.jpgimage654.jpgimage655.jpgimage656.jpgimage657.jpgimage658.jpgimage659.jpgimage660.jpgimage661.jpgimage662.jpgimage663.jpgimage664.jpgimage665.jpgimage666.jpgimage667.jpgimage668.jpgimage669.jpgimage670.jpgimage671.jpgimage672.jpgimage673.jpgimage674.jpgimage675.jpgimage676.jpgimage677.jpgimage678.jpgimage679.jpgimage680.jpgimage682.jpgimage683.jpgimage684.jpgimage685.jpgimage686.jpgimage687.jpgimage688.jpgimage689.jpgimage690.jpgimage691.jpgimage692.jpgimage693.jpgimage694.jpgimage695.jpgimage696.jpgimage697.jpgimage698.jpgimage699.jpgimage700.jpgimage701.jpgimage702.jpgimage703.jpgimage704.jpgimage705.jpgimage706.jpgimage707.jpgimage708.jpgimage709.jpgimage710.jpgimage711.jpgimage712.jpgimage714.jpgimage715.jpgimage716.jpgimage717.jpgimage718.jpgimage720.jpgimage721.jpgimage722.jpgimage723.jpgimage724.jpgimage725.jpgimage726.jpgimage727.jpgimage728.jpgimage729.jpgimage730.jpgimage731.jpgimage732.jpgimage733.jpgimage734.jpgimage735.jpgimage736.jpgimage737.jpgimage738.jpgimage739.jpgimage740.jpgimage741.jpgimage742.jpgimage743.jpgimage744.jpgimage745.jpgimage746.jpgimage747.jpgimage748.jpgimage749.jpgimage750.jpgimage751.jpgimage752.jpgimage753.jpgimage754.jpgimage755.jpgimage756.jpgimage757.jpgimage759.jpgimage761.jpgimage762.jpgimage763.jpgimage764.jpgimage767.jpgimage768.jpgimage769.jpgimage770.jpgimage771.jpgimage772.jpgimage773.jpgimage774.jpgimage775.jpgimage776.jpgimage777.jpgimage779.jpgimage780.jpgimage781.jpgimage782.jpgimage783.jpgimage784.jpgimage785.jpgimage786.jpgimage787.jpgimage788.jpgimage789.jpgimage791.jpgimage792.jpgimage794.jpgimage795.jpgimage797.jpgimage803.jpgimage806.jpgimage807.jpg

 

Eucharystia na Szczycie Jasnogórskim

image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpgimage006.jpgimage007.jpgimage008.jpgimage009.jpgimage010.jpgimage011.jpgimage012.jpgimage013.jpgimage014.jpgimage015.jpgimage016.jpgimage017.jpgimage018.jpgimage019.jpgimage020.jpgimage021.jpgimage022.jpgimage023.jpgimage024.jpgimage025.jpgimage026.jpgimage027.jpgimage028.jpgimage029.jpgimage030.jpgimage031.jpgimage032.jpgimage033.jpgimage034.jpgimage035.jpgimage036.jpgimage037.jpgimage038.jpgimage039.jpgimage040.jpgimage041.jpgimage042.jpgimage043.jpgimage044.jpgimage045.jpgimage046.jpgimage047.jpgimage048.jpgimage049.jpgimage050.jpgimage051.jpgimage052.jpgimage053.jpgimage054.jpgimage055.jpgimage058.jpgimage062.jpgimage063.jpgimage064.jpgimage065.jpgimage066.jpgimage067.jpgimage068.jpgimage069.jpgimage070.jpgimage071.jpgimage073.jpgimage074.jpgimage075.jpgimage076.jpgimage077.jpgimage078.jpgimage079.jpgimage080.jpgimage081.jpgimage082.jpgimage083.jpgimage084.jpgimage085.jpgimage086.jpgimage087.jpgimage088.jpgimage089.jpgimage091.jpgimage095.jpgimage097.jpgimage098.jpgimage099.jpgimage100.jpgimage101.jpgimage102.jpgimage103.jpgimage104.jpgimage105.jpgimage106.jpgimage108.jpgimage110.jpgimage111.jpgimage112.jpgimage113.jpgimage114.jpgimage115.jpgimage116.jpgimage117.jpgimage118.jpgimage119.jpgimage120.jpgimage121.jpgimage122.jpgimage124.jpgimage127.jpgimage128.jpgimage129.jpgimage130.jpgimage133.jpgimage134.jpgimage135.jpgimage136.jpgimage137.jpgimage138.jpgimage139.jpgimage140.jpgimage141.jpgimage142.jpgimage143.jpgimage144.jpgimage145.jpgimage146.jpgimage147.jpgimage148.jpgimage149.jpgimage150.jpgimage153.jpgimage155.jpgimage160.jpgimage162.jpgimage163.jpgimage164.jpgimage165.jpgimage171.jpgimage176.jpgimage178.jpgimage179.jpgimage182.jpgimage186.jpgimage188.jpg

 

Kontakt

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Dyrektor pielgrzymki
ks. Marek Mazurek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.