Drukuj

2023-08-13

Paweł Michalski + .

Msza św. w kosciele MB Nieustającej Pomocy w Lgoczance

image120.jpgimage122.jpgimage123.jpgimage124.jpgimage127.jpgimage128.jpgimage130.jpgimage131.jpgimage132.jpgimage133.jpgimage134.jpgimage137.jpgimage138.jpgimage140.jpgimage141.jpgimage144.jpgimage145.jpgimage146.jpgimage147.jpgimage148.jpgimage149.jpgimage152.jpgimage153.jpgimage155.jpgimage156.jpgimage157.jpgimage158.jpgimage159.jpgimage161.jpgimage162.jpgimage163.jpgimage165.jpgimage166.jpgimage167.jpgimage168.jpgimage170.jpgimage177.jpgimage182.jpgimage185.jpgimage186.jpgimage189.jpgimage192.jpgimage194.jpgimage197.jpgimage199.jpgimage202.jpgimage203.jpgimage205.jpgimage206.jpgimage207.jpgimage208.jpgimage209.jpgimage210.jpgimage212.jpgimage213.jpg

 

Wyjście pątników z Lgoczanki

image120.jpgimage124.jpgimage125.jpgimage126.jpgimage127.jpgimage128.jpgimage129.jpgimage130.jpgimage131.jpgimage132.jpgimage133.jpgimage134.jpgimage135.jpgimage136.jpgimage137.jpgimage138.jpgimage139.jpgimage140.jpgimage142.jpgimage143.jpgimage146.jpgimage148.jpgimage150.jpgimage152.jpgimage154.jpgimage156.jpgimage158.jpgimage159.jpgimage160.jpgimage161.jpgimage162.jpgimage163.jpgimage164.jpgimage167.jpgimage168.jpgimage169.jpgimage171.jpgimage172.jpgimage173.jpgimage175.jpgimage176.jpgimage177.jpgimage178.jpgimage179.jpgimage180.jpgimage181.jpgimage182.jpgimage183.jpgimage186.jpgimage188.jpgimage189.jpgimage190.jpgimage191.jpgimage192.jpgimage193.jpgimage194.jpgimage195.jpgimage196.jpgimage198.jpgimage199.jpgimage201.jpgimage203.jpgimage204.jpgimage205.jpgimage206.jpgimage207.jpgimage208.jpgimage209.jpgimage210.jpgimage212.jpgimage213.jpgimage214.jpgimage215.jpgimage216.jpgimage217.jpgimage218.jpgimage219.jpgimage220.jpgimage221.jpgimage222.jpgimage223.jpgimage225.jpgimage226.jpgimage238.jpgimage239.jpgimage240.jpgimage241.jpgimage242.jpgimage243.jpgimage244.jpgimage247.jpgimage248.jpgimage249.jpgimage250.jpgimage251.jpgimage253.jpgimage254.jpgimage255.jpgimage256.jpgimage257.jpgimage259.jpgimage260.jpgimage261.jpgimage262.jpgimage263.jpgimage264.jpgimage265.jpgimage266.jpgimage267.jpgimage268.jpgimage269.jpgimage270.jpgimage271.jpgimage272.jpgimage273.jpgimage275.jpgimage276.jpgimage278.jpgimage280.jpg

 

Odpoczynek w Apolonce

image120.jpgimage121.jpgimage122.jpgimage123.jpgimage124.jpgimage125.jpgimage126.jpgimage127.jpgimage128.jpgimage129.jpgimage130.jpgimage131.jpgimage132.jpgimage133.jpgimage134.jpgimage135.jpgimage136.jpgimage137.jpgimage138.jpgimage139.jpgimage140.jpgimage141.jpgimage142.jpgimage143.jpgimage144.jpgimage145.jpgimage146.jpgimage147.jpgimage148.jpgimage149.jpgimage150.jpgimage151.jpgimage152.jpgimage153.jpgimage154.jpgimage155.jpgimage156.jpgimage157.jpgimage158.jpgimage159.jpgimage160.jpgimage161.jpgimage162.jpgimage163.jpgimage164.jpgimage165.jpgimage166.jpgimage167.jpgimage170.jpgimage171.jpgimage172.jpgimage173.jpgimage174.jpgimage175.jpgimage176.jpgimage177.jpgimage178.jpgimage179.jpgimage180.jpgimage181.jpgimage182.jpgimage183.jpgimage184.jpgimage185.jpgimage186.jpgimage187.jpgimage188.jpgimage189.jpgimage190.jpgimage191.jpgimage192.jpgimage193.jpgimage194.jpgimage195.jpgimage196.jpgimage197.jpgimage198.jpgimage199.jpgimage201.jpgimage203.jpgimage204.jpgimage205.jpgimage206.jpgimage207.jpgimage208.jpgimage209.jpgimage210.jpgimage211.jpgimage212.jpgimage213.jpgimage214.jpgimage215.jpgimage216.jpgimage217.jpgimage218.jpgimage219.jpgimage220.jpgimage221.jpgimage222.jpgimage223.jpgimage224.jpgimage225.jpgimage226.jpgimage229.jpgimage230.jpgimage233.jpgimage235.jpgimage236.jpgimage237.jpgimage240.jpgimage241.jpgimage243.jpgimage246.jpgimage247.jpgimage250.jpgimage253.jpgimage254.jpgimage255.jpgimage256.jpgimage257.jpgimage258.jpgimage259.jpgimage261.jpgimage264.jpgimage268.jpgimage270.jpgimage271.jpgimage272.jpgimage274.jpgimage275.jpgimage276.jpgimage278.jpgimage279.jpgimage281.jpgimage282.jpgimage283.jpgimage285.jpgimage288.jpgimage289.jpgimage291.jpgimage292.jpgimage294.jpgimage295.jpgimage297.jpgimage299.jpgimage301.jpgimage304.jpgimage306.jpgimage307.jpgimage308.jpgimage309.jpgimage310.jpgimage311.jpgimage312.jpgimage315.jpgimage317.jpgimage318.jpgimage320.jpgimage321.jpgimage322.jpgimage323.jpgimage326.jpgimage329.jpgimage331.jpgimage332.jpgimage333.jpgimage334.jpgimage335.jpgimage336.jpgimage337.jpgimage338.jpgimage339.jpgimage340.jpgimage343.jpgimage344.jpgimage348.jpgimage350.jpgimage351.jpgimage353.jpgimage354.jpgimage355.jpgimage356.jpgimage358.jpgimage359.jpgimage361.jpgimage362.jpgimage363.jpgimage365.jpgimage366.jpgimage371.jpgimage372.jpgimage375.jpgimage376.jpgimage377.jpgimage379.jpgimage382.jpgimage384.jpgimage385.jpgimage386.jpgimage387.jpgimage388.jpgimage389.jpgimage390.jpgimage391.jpgimage393.jpgimage396.jpgimage397.jpgimage400.jpgimage405.jpgimage407.jpgimage408.jpgimage409.jpgimage410.jpgimage411.jpgimage413.jpgimage415.jpgimage416.jpgimage417.jpgimage419.jpgimage421.jpgimage422.jpgimage423.jpgimage425.jpgimage428.jpgimage430.jpgimage431.jpgimage434.jpgimage436.jpgimage439.jpgimage441.jpgimage445.jpgimage446.jpgimage447.jpg

 

Odpoczynek i posiłek w Janowie

image120.jpgimage121.jpgimage122.jpgimage123.jpgimage124.jpgimage125.jpgimage126.jpgimage127.jpgimage129.jpgimage130.jpgimage131.jpgimage132.jpgimage135.jpgimage140.jpgimage143.jpgimage151.jpgimage155.jpgimage157.jpgimage160.jpgimage163.jpgimage168.jpgimage171.jpgimage172.jpgimage174.jpgimage176.jpgimage178.jpgimage179.jpgimage180.jpgimage181.jpgimage182.jpgimage183.jpgimage184.jpgimage185.jpgimage186.jpgimage187.jpgimage188.jpgimage189.jpgimage190.jpgimage191.jpgimage192.jpgimage193.jpgimage194.jpgimage195.jpgimage196.jpgimage197.jpgimage199.jpgimage200.jpgimage201.jpgimage203.jpgimage206.jpgimage207.jpgimage208.jpgimage210.jpgimage211.jpgimage213.jpgimage215.jpgimage216.jpgimage217.jpgimage220.jpgimage221.jpgimage222.jpgimage223.jpgimage225.jpgimage226.jpgimage228.jpgimage230.jpgimage232.jpgimage234.jpgimage236.jpgimage237.jpgimage238.jpgimage240.jpgimage244.jpgimage247.jpgimage250.jpgimage251.jpgimage252.jpgimage253.jpgimage255.jpgimage258.jpgimage259.jpgimage262.jpgimage268.jpg

 

Odpoczynek w Skowronowie

image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpgimage006.jpgimage007.jpgimage008.jpgimage009.jpgimage010.jpgimage011.jpgimage012.jpgimage013.jpgimage014.jpgimage015.jpgimage016.jpgimage017.jpgimage018.jpgimage019.jpgimage020.jpgimage021.jpgimage022.jpgimage023.jpgimage024.jpgimage025.jpgimage026.jpgimage027.jpgimage028.jpgimage029.jpgimage030.jpgimage031.jpgimage032.jpgimage033.jpgimage034.jpgimage035.jpgimage036.jpgimage037.jpgimage038.jpgimage039.jpgimage040.jpgimage041.jpgimage042.jpgimage043.jpgimage044.jpgimage045.jpgimage046.jpgimage047.jpgimage048.jpgimage049.jpgimage050.jpgimage051.jpgimage052.jpgimage053.jpgimage054.jpgimage055.jpgimage056.jpgimage057.jpgimage058.jpgimage059.jpgimage060.jpgimage061.jpgimage062.jpgimage063.jpgimage064.jpgimage065.jpgimage066.jpgimage067.jpgimage068.jpgimage069.jpgimage070.jpgimage071.jpgimage072.jpgimage073.jpgimage074.jpgimage075.jpgimage076.jpgimage077.jpgimage078.jpgimage079.jpgimage080.jpgimage081.jpgimage082.jpgimage083.jpgimage084.jpgimage085.jpgimage086.jpg

 

Dobrze, że jestes...

image002.jpgimage004.jpgimage007.jpgimage008.jpgimage011.jpgimage013.jpgimage014.jpgimage015.jpgimage017.jpgimage018.jpgimage019.jpgimage020.jpgimage022.jpgimage023.jpgimage026.jpgimage029.jpgimage030.jpgimage031.jpgimage034.jpgimage036.jpgimage038.jpgimage041.jpgimage042.jpgimage043.jpgimage047.jpgimage050.jpgimage051.jpgimage052.jpgimage053.jpgimage055.jpgimage056.jpgimage059.jpgimage060.jpgimage063.jpgimage065.jpgimage067.jpgimage069.jpgimage070.jpgimage072.jpgimage073.jpgimage074.jpgimage076.jpgimage077.jpgimage078.jpgimage079.jpgimage080.jpgimage083.jpgimage085.jpgimage089.jpgimage091.jpgimage092.jpgimage094.jpgimage095.jpgimage097.jpgimage098.jpgimage099.jpgimage100.jpgimage102.jpgimage103.jpgimage104.jpgimage105.jpgimage107.jpgimage109.jpgimage110.jpgimage112.jpgimage115.jpgimage119.jpgimage120.jpgimage122.jpgimage125.jpgimage128.jpgimage130.jpgimage133.jpgimage134.jpgimage137.jpgimage139.jpgimage140.jpgimage142.jpgimage143.jpgimage145.jpgimage146.jpgimage147.jpgimage148.jpgimage149.jpgimage151.jpgimage154.jpgimage155.jpgimage157.jpgimage160.jpgimage161.jpgimage164.jpgimage170.jpgimage171.jpgimage172.jpgimage177.jpgimage181.jpgimage187.jpgimage190.jpgimage191.jpgimage193.jpgimage195.jpgimage196.jpgimage199.jpgimage203.jpgimage205.jpgimage208.jpgimage209.jpgimage211.jpgimage212.jpgimage217.jpgimage218.jpgimage219.jpgimage220.jpgimage221.jpgimage222.jpgimage223.jpgimage226.jpgimage227.jpgimage228.jpgimage230.jpgimage232.jpgimage234.jpgimage236.jpgimage237.jpgimage238.jpgimage239.jpgimage240.jpgimage241.jpgimage242.jpgimage244.jpgimage245.jpgimage247.jpgimage248.jpgimage249.jpgimage250.jpgimage252.jpgimage257.jpgimage259.jpgimage260.jpgimage263.jpgimage264.jpgimage265.jpgimage266.jpgimage268.jpgimage269.jpgimage271.jpgimage272.jpgimage274.jpgimage278.jpgimage281.jpgimage283.jpgimage287.jpgimage289.jpgimage290.jpgimage291.jpgimage292.jpgimage293.jpgimage297.jpgimage300.jpgimage302.jpgimage304.jpgimage305.jpgimage307.jpgimage308.jpgimage310.jpgimage311.jpgimage312.jpgimage314.jpgimage315.jpgimage318.jpgimage319.jpgimage320.jpgimage321.jpgimage323.jpgimage324.jpgimage325.jpgimage326.jpgimage327.jpgimage329.jpgimage333.jpgimage335.jpgimage337.jpgimage340.jpgimage341.jpgimage343.jpgimage346.jpgimage349.jpgimage352.jpgimage355.jpgimage357.jpgimage358.jpgimage359.jpgimage360.jpgimage361.jpgimage362.jpgimage364.jpgimage365.jpgimage367.jpgimage369.jpgimage371.jpgimage372.jpgimage374.jpgimage376.jpgimage378.jpgimage379.jpgimage380.jpgimage382.jpgimage385.jpgimage388.jpgimage391.jpgimage394.jpgimage397.jpgimage399.jpgimage401.jpgimage403.jpgimage404.jpgimage409.jpgimage414.jpgimage416.jpgimage417.jpgimage418.jpgimage419.jpgimage421.jpgimage422.jpgimage425.jpgimage428.jpgimage429.jpgimage431.jpgimage432.jpgimage434.jpgimage435.jpgimage436.jpgimage437.jpgimage438.jpgimage440.jpgimage442.jpgimage443.jpgimage444.jpgimage445.jpgimage446.jpgimage452.jpgimage454.jpg

 

Apel Pielgrzymkowy w Przymiłowicach

image002.jpgimage003.jpgimage005.jpgimage006.jpgimage010.jpgimage011.jpgimage012.jpgimage013.jpgimage014.jpgimage016.jpgimage017.jpgimage018.jpgimage021.jpgimage023.jpgimage024.jpgimage027.jpgimage029.jpgimage031.jpgimage037.jpgimage041.jpgimage042.jpgimage043.jpgimage044.jpgimage045.jpgimage046.jpgimage047.jpgimage048.jpgimage051.jpgimage052.jpgimage054.jpgimage055.jpgimage056.jpgimage057.jpgimage058.jpgimage060.jpgimage061.jpgimage062.jpgimage063.jpgimage065.jpgimage066.jpgimage068.jpgimage069.jpgimage071.jpgimage072.jpgimage074.jpgimage075.jpgimage078.jpgimage080.jpgimage082.jpgimage083.jpgimage084.jpgimage085.jpgimage086.jpgimage088.jpgimage090.jpgimage091.jpgimage092.jpgimage093.jpgimage094.jpgimage095.jpgimage096.jpgimage098.jpgimage100.jpgimage103.jpgimage106.jpgimage107.jpgimage108.jpgimage111.jpgimage112.jpgimage114.jpgimage116.jpgimage119.jpgimage120.jpgimage121.jpgimage122.jpgimage125.jpgimage126.jpgimage128.jpgimage129.jpgimage130.jpgimage131.jpgimage134.jpgimage139.jpgimage140.jpgimage143.jpgimage144.jpgimage145.jpgimage146.jpgimage147.jpg

 

Kontakt

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Dyrektor pielgrzymki
ks. Marek Mazurek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.